Success story: VBO Makelaar

 

‘Onze markt begint te snappen hoe waardevol data is, zeker als je ‘m verrijkt.’

VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor ruim 1.100 Nederlandse makelaars, taxateurs en verhuurspecialisten. Ze stelt haar leden in staat om ‘een duurzame relatie op te bouwen met tevreden opdrachtgevers dankzij innovatieve en praktische concepten.’ Dat innovatieve karakter komt goed tot zijn recht in de samenwerking met Matrixian Group, want ook in makelaarsland speelt data al jaren een onmisbare rol. Een gesprek met directeur Hans van der Ploeg over de Grote Datasprong Voorwaarts, die tot mooie producten voor zijn achterban heeft geleid. En over het belang van evenredige inspanning binnen een duurzaam partnership.

‘Ik kan zelf een wiskundige of econometrist aannemen, maar die zit hier dan op een eiland iets te doen waar verder niemand wat van snapt. Bij Matrixian Group werken ze in vaste teams; veel beter.’

Hoe lang werken jullie al samen met Matrixian Group, en waarom?

‘Een jaar of vijf, zes. Als brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs verzamelen we zelf veel data, onder andere over objecten en bezoekersgedrag op onze website. Die data proberen we ook te verrijken, om er producten uit te destilleren waar makelaars en taxateurs weer profijt van hebben. Maar onze primaire taak is belangenbehartiging en voorlichting, niet data-analyse. Dat betekent dat je uiteindelijk een hoop expertise mist. Matrixian Group heeft die kennis en kunde wel in huis.’

Over welke expertise hebben we het dan?

‘Wij beschikken over veel ruwe data, waar je alleen iets aan hebt als je er technische rekenkracht op loslaat. Je hebt dus wiskundigen en econometristen nodig. Het is verleidelijk om die aan te nemen, maar dan zitten ze hier op een eiland – tussen veertig collega’s die niets begrijpen van wat ze doen. Matrixian Group heeft ze in dienst en daar werken ze in teams. Samen hebben we een product gebouwd waarmee onze achterban een modelwaarde toe kan kennen aan zo’n beetje elk woonobject in Nederland. Met een hoog betrouwbaarheidspercentage bovendien. Heel nuttig dus.’

Sorry, even tussendoor: wat is een ‘modelwaarde’?

‘Stel, jij woont op postcode 1234 AB, huisnummer 1. Dan kan ik je van hieruit zo vertellen wat je huis waard is. Vrij nauwkeurig zelfs. Die waardebepaling op afstand, op basis van een aantal kenmerken, noemen we modelwaarde. Het blijft wel een hulpmiddel, want ik vind nog steeds dat de taxateur de enige is die de échte waarde kan bepalen. Maar met dit systeem kan hij zijn werk nog beter doen.’

‘Je kunt hekken om je eigen data zetten, maar daarmee blokkeer je vooruitgang. Deze tijd draait om delen en gunnen.’

Snapt Matrixian Group jullie branche?

‘Ja, en ze snappen mij. Ik ben al vanaf mijn zeventiende ondernemer, en dan stel je prijs op snelheid en dynamiek. Zij denken er net zo over. Bovendien zijn ze in staat – en bereid – om out of the box te denken. Met die eigenschappen zet je sneller een resultaat neer dan wanneer je eerst zes wetenschappelijke rapporten door moet ploegen. Bovendien bedient Matrixian Group ook klanten in aanverwante branches, zoals de energiesector. Die hebben natuurlijk ook veel data in huis waar wij iets mee kunnen – en omgekeerd. Heel interessant om te kijken welke data combineerbaar is, zodat we samen producten kunnen maken waar iedereen blij van wordt. Ik denk dat deze tijd draait om delen en gunnen. Je kunt hekken om je eigen data zetten, maar daarmee blokkeer je vooruitgang.’

‘Samen met Matrixian Group hebben we een prachtig toetssysteem ontwikkeld waar consumenten écht iets aan hebben, en onze leden dus ook.’

Zijn er nog meer voordelen?

‘Die data- en kennisdeling levert allerlei alternatieve producten op, bijvoorbeeld voor de WOZ-praktijk; de onroerendezaakbelasting. Samen met Matrixian Group hebben we bijvoorbeeld een prachtig toetssysteem ontwikkeld waarmee makelaars hun klanten via een simpel testje kunnen adviseren of het zin heeft om bezwaar te maken tegen je WOZ-aanslag. Stuur je eerst een taxateur op pad om een rapport te laten schrijven, dan ben je zo een paar honderd euro kwijt – zonder dat je weet of het ook maar een cent gaat opleveren. Met zo’n modelwaarde kan diezelfde taxateur vooraf je kansen inschatten. Dat zijn ontwikkelingen waar consumenten écht iets aan hebben, en onze leden dus ook.’

Hoe zie je de toekomstige rol van data in jouw vak?

‘Ik hou de technologische ontwikkelingen scherp in de gaten. Ik heb natuurlijk bepaalde ambities, en zie dat je met Artificial Intelligence nog veel meer kan. Zo sprak ik een jaar geleden in New York een ondernemer die een vergelijkbaar modelwaardesysteem heeft gebouwd. Hij stelt de klant vooraf een paar vragen, bijvoorbeeld over de staat van het dak, de keuken en de badkamer. En of ze misschien wat foto’s kunnen uploaden. Daar verrijkt hij zijn data zo scherp mee, dat hij kan zeggen: ‘Als je nú je huis wilt verkopen, dan bied ik dit bedrag’. Daarvoor koop ik het meteen van je, on the spot. Deze ontwikkeling betekent dat de verdienmodellen van makelaars en taxateurs volledig gaan veranderen.’

Betekent dat het einde voor het beroep van makelaar of taxateur?

‘VBO Makelaar staat open voor innovatie, we juichen vernieuwing toe. Jij kunt, als consument, met de huidige technologie zelf je huis verkopen. Vandaag nog, gewoon via je computer. Handig, maar de vraag blijft toch altijd of je wel het maximale eruit hebt gehaald. Kijk, en daar komt de nieuwe, essentiële rol van de makelaar om de hoek kijken. Het waardemodel zegt € 200.000,- op basis van de beschikbare data. Als makelaar is het dus je taak om er 210, misschien wel 220 voor te krijgen. Daar zijn allerlei manieren voor, zoals slimme marketing en goed onderhandelen. Je hebt in mijn ogen echt een adviseur nodig die, zonder emotie, jouw belangen behartigt. Ik zeg dus zeker niet dat de rol van makelaar is uitgespeeld, wel dat dataverrijking ons leven drastisch heeft veranderd vergeleken met tien jaar geleden. Toen had je alleen de taxateur, daar kon je niet omheen. Nu hebben we modelwaarderapporten. Maar dat taxatiewerk blijft bestaan, hooguit in andere, afgeslankte vorm.’

Omdat er nu eenmaal dingen zijn die je niet kunt meten?

‘Zo’n modelwaarde komt tot stand dankzij een groot aantal databronnen, maar weet jij veel of er ook echt stenen staan op dat adres? Geen grap, echt gebeurd: een bestuurslid van ons moest namens de bank een pand bezoeken om de waarde ervan te bepalen. Hij staat voor het gebouw, belt die bank op en vraagt: ‘Wat wil je precies dat ik taxeer?’ Antwoord: ‘Nou, gewoon, dat pand.’ Hij weer: ‘Maar er staat alleen nog een voorgevel, de rest is weg!’ De modelwaarde van dat object was viereneenhalve ton! Dat zijn excessen, snap ik ook wel. Maar het bewijst dat je vaak iemand in levenden lijve moet laten checken of dat rekenmodel wel gelijk heeft. Alleen al ter bescherming van de consument.’

‘Tien jaar terug had ik nog geen Facebook. Er is nu zo veel data beschikbaar waarmee we samen met Matrixian Group slimme producten kunnen ontwikkelen Ja, dat kost geld – maar wat niet. Overall zeg ik: een groot succes.’

Wat heeft de samenwerking met Matrixian Group je tot dusver gebracht?

‘Tien jaar geleden was data nog een ondergeschoven kind in onze organisatie. We verzamelden wel gegevens, maar ongestructureerd. Het was zo’n bende dat we alles hebben weggegooid en met Matrixian Group serieus opnieuw zijn begonnen. Dat is ook meteen de grootste winst van de afgelopen jaren: de markt – en niet alleen de onze – is gaan inzien hoeveel waarde data vertegenwoordigt, en wat je er allemaal mee kunt – zeker als je ‘m verrijkt. Ik vind dat een geweldige uitkomst, die echt voortkomt uit onze samenwerking.’

Heeft het ook veel gekost?

‘Ja, zo’n samenwerking kost geld. Maar noem mij maar eens iets nuttigs dat gratis is. Je moet kijken naar wat het je oplevert. We hebben gezamenlijk onze data verrijkt, verscherpt en verbeterd. Om er vervolgens mooie producten mee te bouwen, waar onze achterban veel aan heeft. Een flinke investering, zeker. Het zij zo, overall vind ik het een groot succes.’

‘Onze vereniging groeit al vier jaar op rij zo’n 7 à 10 procent. Zonder iets met data te doen, hadden we dat nooit bereikt.’

Toch is data niet heilig, zeg je

‘Nou, het is niet de enige succesfactor. Als vereniging hebben we al vier jaar op rij een netto ledengroei van 7 à 10 procent. Dat hadden we zeker niet bereikt als we niets met data hadden gedaan. We hebben producten ontwikkeld waarmee we makelaars en taxateurs ontzorgen; een reden op zich om lid te worden van VBO Makelaar. Maar los van die uiteindelijke tools, is onze innovatiebereidheid de grootste motor achter onze groei. Samen met het feit dat bij ons makelaars in het bestuur zitten. Kortom: we staan open voor verandering en weten hoe je een huis verkoopt.’

Het gaat er niet alleen om wat je kúnt weten, maar ook wat je wílt weten. En die behoefte neemt alleen maar toe. Zeker bij de overheid, zolang er huizen ontploffen door slecht onderhouden cv’s.

Is jullie ‘datalimiet’ nog niet bereikt? Kun je meer weten dan je nu al weet?

‘Data in ons vakgebied is ontzettend transparant en ruim voorradig. Op bouwkundig gebied is er nog wel ruimte voor een goede database. Zou je die gegevens aan de huidige modelwaarden toevoegen, dan weet je echt bijna alles van elk pand in Nederland. De overheid wil dat graag, zeker zolang er nog steeds huizen ontploffen doordat de cv-ketel al twintig jaar niet is onderhouden. Het gaat er dus niet alleen om wat je kúnt weten, maar ook wat je wílt weten. En die behoefte neemt alleen maar toe. Bouwen wij zo’n systeem niet, dan doet een ander het en weet je zeker dat je met lege handen staat.’

‘We hebben een expert in dienst die als verbindende schakel fungeert en snapt wat Matrixian Group doet. Wij gooien niets over de heg, want samenwerken doe je samen.

Matrixian Group streeft naar langetermijnrelaties, VBO Makelaar ook?

‘Absoluut. Het moet klikken, anders ben je snel uitgespeeld. Al heeft die andere partij nog zo veel datakennis: je komt niet tot zaken als je geen relatie aangaat. Bovendien wordt je gezamenlijke kennis steeds rijker naarmate je langer samenwerkt; het is een soort vliegwiel. Duurzaamheid rendeert dus. Verder moet je elkaar kunnen vertrouwen, niet in de weg zitten en de waarheid kunnen zeggen. Luke en ik kunnen het hartstochtelijk oneens zijn. Maar na een vergadering schudden we elkaar de hand en zeggen we: laten we er nog een weekje over denken, dan komt er vanzelf een oplossing. En tot slot, het woord zegt het al: samenwerken. We hebben een technisch expert in dienst als verbindende schakel. Zo voorkomen we dat iemand van Matrixian Group drie weken bezig is om uit te leggen wat ‘ie bedoelt. Nee, wij gooien niets zomaar over de heg. Je moet iemand helpen om je te laten helpen.’

Bart Meijer

Bart Meijer

Matrixian group Account Manager

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden?

Graag bekijken wij samen met u de mogelijkheden. Neem gerust contact op met Bart.