Smart city

Data: sleutel tot de leefbare stad

Smart city

In 2050 woont 70 procent van de wereldbevolking in een stad. Om er een beeld van te krijgen: we wonen straks met z’n ruim 7 miljard mensen op minder dan 1 procent van het aardoppervlak. Beetje zoals New Delhi nu. Dit is een ontwikkeling waarvan zelfs de meest ervaren planoloog even op adem moet komen. Stadsbesturen wereldwijd zullen slim gebruik moeten maken van data. Die zou wel eens een sleutelrol kunnen spelen om steden bereikbaar, schoon en veilig te houden.

Je ziet het nu al: door de grote concentratie van mensen, apparaten, voertuigen en vastgoed zijn steden goudmijnen voor data scientists. De Nederlandse overheid verzamelt en deelt bijvoorbeeld gegevens over de stedelijke luchtkwaliteit en veiligheid. Ook commerciële partijen verzamelen data in de stad. Denk aan de Google, Ubers en Facebooks van deze wereld.

Better data: open data kan als basis dienen voor lokale innovatie. Maar overheidsgegevens zijn vaak “onvolledig, verouderd of van lage kwaliteit en gefragmenteerd”, ook particuliere bedrijven leveren vaak zelf geen waardevolle informatie. Daarom denken we dat geanonimiseerde stedelijke gegevens die in het publieke domein worden verzameld, standaard open en gratis moeten zijn en moeten worden beheerd door een onafhankelijke entiteit – die niet het eigendom is van iemand – die de toegang tot informatie verruimt zodat hiermee een groter algemeen nut bediend kan worden.

Luke Liplijn

Luke Liplijn

Founder

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden?

Graag bekijken wij samen met u de mogelijkheden. Neem gerust contact op met Luke.

E: lliplijn@matrixiangroup.com
T: +31 (0) 20 244 0145